Handels- og forretningsbetingelser for køb online og ved personlig henvendelse

Tilbage

Gældende fra 6.10.2017

Handelsbetingelser for køb af menuer, gavekort og billetter samt bordbestilling til Korsbæk på Bakken foretaget online (uanset størrelse) eller ved personlig henvendelse (inkl. telefonhenvendelse).

Alle handler foretaget via denne hjemmeside samt per telefon 3996 0345 foregår mellem dig som kunde og

Korsbæk på Bakken
ved Cirkusrevyen A/S
Dyrehavsbakken - Telt 85
Postboks 40
2930 Klampenborg
info@korsbaek-bakken.dk
CVR 45158411

1. Aftaleindgåelse
Aftale om køb af produkter (herunder menukøb, bordbestilling, gavekort m.m.) til Korsbæk på Bakken er først bindende for dig (herefter køber), når Korsbæk på Bakken (herefter sælger) har registreret betalingen.

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler.

2. Arrangementer
Bestilling: Tjek venligst, dato, tidspunkt og antal gæster.

Pris: Bemærk den samlede pris for arrangementet. Alle priser er angivet i danske kr. og inkl. moms.

Du bestiller bord og arrangementer i Korsbæk på Bakken. På korsbaek-bakken.dk har du mulighed for at læse nærmere om de aktuelle aktiviteter.

Betalte bord- og arrangementsbestillinger kan ikke afbestilles eller annulleres af køber.

Pladstildelingen i de enkelte restauranter foretages af Korsbæk på Bakken under størst mulig hensyn til gæsterne. Der gøres opmærksom på, at placeringen i Katrines Gaard, Lauras Køkken og Hos Varnæs sker ved fællesborde. Større selskaber i Postgaarden må forvente at blive placeret ved flere mindre borde. Korsbæk på Bakken forbeholder sig samtidig ret til at ændre allerede foretagen pladstildeling mod forudgående meddelelse herom.

Såfremt det vurderes, at der er for få bordbestillinger til et arrangement, vil sælger hurtigst muligt tage kontakt til køber med henblik på at finde en ny dato alternativt at tilbagebetale ordrebeløbet.

Særlige kosthensyn, der kan have indflydelse på den planlagte menu, f.eks. allergi, vegetar m.m. bedes meddelt i kommentarfeltet ved reservation eller mail på info@korsbaek-bakken.dk senest 14 dage før arrangementsdatoen. Herefter forbeholder sælger sig ret til ikke at kunne tilpasse den pågældende menu. Ønskes bestilling senere end 14 dage før, kontakt os da hurtigst muligt.

Andre specielle hensyn, der kan gøre sig gældende i forbindelse med bord- og pladsplacering, bedes noteret i kommentarfeltet ved bestilling eller pr. mail på info@korsbaek-bakken.dk hurtigst muligt.

Bestillinger skal betales online med betalingskort.
Undtaget herfra er dog bordreservationer på Restaurant Postgaarden, hvor menuvalg og betaling først foretages på besøgsdagen/-aftenen.

3. Online bestilling
Betalingsoplysninger behandles krypteret efter aftale med DIBS eller ePay. Der er således ikke andre, der kan få indsigt i købers kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Sælger opbevarer dog navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den enkelte køber til brug for eventuel udstedelse af nye billetter og/eller gavekort som følge af bortkomst, jf. disse handelsbetingelsers punkt 6.

Beløbet hæves på købers konto, når køber accepterer ordren på sælgers hjemmeside. Straks herefter afsendes billetter og/eller gavekort med et tilhørende referencenummer til køber pr. e-mail.

Når først køber har gennemført en ordre, kan det betalte beløb ikke refunderes (læs mere under refundering og ombytning).

4. Gyldighed

Billetter, menu, bordreservationer m.m. er alene gyldige til den dato og tid, som står på billetten. Gavekort er gyldige i 3 år fra datoen for udstedelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse.

5. Levering
Når køb af billetter og/eller gavekort er bekræftet af sælger via hjemmesiden, bliver billetter og/eller gavekort sendt pr. e-mail til køber.

6. Bortkomst af billet
Såfremt købers billet eller gavekort bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Det er dog et krav, at køber kan forevise gyldig billedlegitimation samt give korrekte oplysninger om hvilket telefonnummer og hvilken e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

7. Refundering og ombytning
Billetter kan ikke ombyttes eller refunderes med mindre det pågældende arrangement aflyses af sælger.

Sælger gør opmærksom på, at fortrydelsesretten i lov om visse forbruger aftaler ikke finder anvendelse ved køb hos Korsbæk på Bakken og andre produkter i Korsbæk på Bakkens regi - herunder menubestillinger m.v., jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 2.

Ved ombytning af gavekort til billetter nedskrives gavekortets værdi med de ønskede billetters værdi. Gavekort og værdikuponer kan på intet tidspunkt ombyttes til kontanter.

8. Reklamation
Alle reklamationer bedes rettet direkte til en ledende medarbejder på dagen. Ved efterfølgende reklamation kontakt sælger pr. mail eller brev senest 8 dage efter arrangementsdagen.

9. Forbehold
Sælger tager følgende forbehold:
Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer og arrangementer.
Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet.
Forbehold for at kunne ændre pladstildelingen.

10. Erstatningsansvar
Sælger er erstatningsansvarlig over for køber efter dansk rets almindelig regler herom.

11. Kontaktoplysninger på sælger

Korsbæk på Bakken
ved Cirkusrevyen A/S
Dyrehavsbakken - Telt 85
Postboks 40
2930 Klampenborg
info@korsbaek-bakken.dk
CVR 45158411

Tlf. til administration: +45 3996 0344 
 
 

Musik på Postgaarden

 

Oplev underholdning
i særklasse

Middag og musik kr. 498