Handels- og forretningsbetingelser for grupper og selskaber

Tilbage

Gældende fra 7.7.2022

Handelsbetingelser for køb og bestilling af arrangementer på 10 personer eller derover foretaget ved personlig henvendelse (inkl. telefon- og mailhenvendelser). Handelsbetingelserne accepteres automatisk af gæsten ved indbetaling af depositum.

Alle handler foregår mellem dig som kunde og

Korsbæk på Bakken
ved Cirkusrevyen A/S
Dyrehavsbakken - Telt 85
Postboks 40
2930 Klampenborg
info@korsbaek-bakken.dk
CVR 45158411

1. Arrangementer

Bestilling: Tjek venligst, dato, tidspunkt og antal gæster.

Pris: Bemærk den samlede pris for arrangementet. Alle priser er angivet i danske kr. og inkl. moms.

Depositum og slutafregning: Depositum udgør 25 % af den samlede pris og skal betales senest 7 dage efter bestillingen.
Såfremt arrangementets samlede pris efterfølgende ændres væsentligt, forbeholder Korsbæk på Bakken sig ret til at opkræve et ekstra depositum.
Ved arrangementer, som indeholder særlige ydelser, er Korsbæk på Bakken berettiget til at opkræve et større depositum, hvilket i givet fald vil fremgå af den tilsendte bekræftelse.
Opkrævning af endelig betaling af det samlede arrangement, fratrukket indbetalt depositum, fremsendes senest 60 dage før arrangementets afholdelse med en betalingsfrist på 8 dage.

Endelig betalingsbekræftelse: Ved modtaget slutbetaling, fremsendes endelig kvittering herpå.

Tabt depositum:
Modtages betalingen ikke rettidigt, vil reservationen automatisk blive annulleret, og indbetalt depositum vil være tabt. Ved spørgsmål og/eller ændringer kontakt venligst salgskontoret.

Ved aftaler indgået mindre end 60 dage før arrangementet opkræves det samlede beløb med det samme med en btalingsfrist på 8 dage.


2. Afbestilling/reducering: 

Afbestilling af arrangementet eller reducering af deltagerantal skal ske skriftligt til info@korsbaek-bakken.dk og være Korsbæk på Bakken i hænde senest 60 dage før arrangementets afholdelse. Afbestilling indenfor ovenstående frist har ingen økonomisk konsekvens.


Ved afbestilling opkræves en procentdel af den samlede pris:

  • mellem 60 og 30 døgn før arrangementsdatoen - 25 %
  • mellem 30 og 07 døgn før arrangementsdatoen - 50 %
  • herefter betragtes afbestilling som "no-show" - 100 %

Ved arrangementer der indeholder ydelser, som ikke kan afbestilles kan der forekomme fuld betaling.


Ændring i deltagerantal: Reduceres deltagerantallet med mere end 15 %, opkræves en procentuel godtgørelse af det afmeldte antal gæster, som her angivet:

  • mellem 60 og 07 døgn før arrangementsdatoen - 50 %

Fra 7 dage til arrangementsdagen opkræves 100% af alle ændringer i deltagerantallet


3. Pladstildeling

Pladstildelingen i de enkelte restauranter foretages af Korsbæk på Bakken under størst mulig hensyn til gæsterne. Placeringen i Katrines Gaard, Lauras Køkken og Hos Varnæs sker ved fællesborde. Større selskaber i Postgaarden må forvente at blive placeret ved flere mindre borde. Korsbæk på Bakken forbeholder sig samtidig ret til at ændre allerede foretagen pladstildeling mod forudgående meddelelse herom.


4. Reklamation

Reklamation skal ske skriftlig og være Korsbæk på Bakken i hænde senest 14 dage efter arrangementsdatoen. Henvendelse skal ske på info@korsbaek-bakken.dk, hvor alle henvendelser vil blive besvaret indenfor 5 hverdage.

5. Forbehold

Sælger tager følgende forbehold:
Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer og arrangementer.
Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet.
Forbehold for at kunne ændre pladstildelingen.

6. Erstatningsansvar 

Korsbæk på Bakken er erstatningsansvarlig over for køber efter dansk rets almindelige regler herom. Købsaftalen er i øvrigt underlagt dansk rets almindelige regler.


6. Kontaktoplysninger på sælger

Korsbæk på Bakken
ved Cirkusrevyen A/S
Dyrehavsbakken - Telt 85
Postboks 40
2930 Klampenborg
info@korsbaek-bakken.dk
CVR 45158411

Tlf. til administration: +45 3996 0344 
 
 

Musik på Postgaarden

 

Oplev underholdning
i særklasse

Middag og musik kr. 498